Zespół Szkół Energetycznych

PROJEKT „Budujemy dom samowystarczalny energetycznie” nr 2015-1-PL01-KA102-015834 realizowany ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

32 uczniów, 4 opiekunów, 8 nauczycieli, łącznie 44 uczestników!

W projekcie zaplanowano udział 32 uczniów, którzy kształceni są w trybie 4-letnim w następujących zawodach: technik elektryk, technik elektronik, technik energetyk, technik informatyk. W projekcie wezmą udział uczniowie klas II-III w wieku 17-19 lat. 


Wyjazdy organizowane będą w grupach mieszanych: różna płeć, wiek, różne kierunki kształcenia i miejsca zamieszkania beneficjentów (mieszkają zarówno na wsi jak i w mieście). Elementem łączącym każdą grupę wyjazdową będzie dobra znajomość języka angielskiego oraz chęć podwyższenia kwalifikacji i zdobycia nowych doświadczeń zawodowych. Beneficjentami będą uczniowie uczący się na poziomie wstępnego kształcenia zawodowego. Wiedzę teoretyczną beneficjenci zdobywają w trakcie nauki różnorodnych przedmiotów zawodowych, adekwatnych do swoich kierunków kształcenia, a praktycznie utrwalają ją w pracowniach i laboratoriach szkolnych. Wyjazd na praktykę zawodową do Hiszpanii będzie dla wszystkich beneficjentów pierwszą w ich życiu praktyką zagraniczną.

Drugą grupę Beneficjentów stanowić będą nauczyciele zawodów w grupie 8 osób. Będzie to po dwóch nauczycieli z każdego kierunku kształcenia: technik informatyk, technik elektryk, technik energetyk i technik elektronik.