Zespół Szkół Energetycznych

PROJEKT „Budujemy dom samowystarczalny energetycznie” nr 2015-1-PL01-KA102-015834 realizowany ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Instytucja wysyłająca

ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH W RZESZOWIE - www

Instytucja przyjmująca

SZKOŁA SAFA W HISZPANII - www

Instytucja pośrednicząca

EUROMIND - www