Zespół Szkół Energetycznych

PROJEKT „Budujemy dom samowystarczalny energetycznie” nr 2015-1-PL01-KA102-015834 realizowany ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PROJEKT „Budujemy dom samowystarczalny energetycznie” nr 2015-1-PL01-KA102-015834 realizowany ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na zasadach ERASMUS+ ze środków EFS

 

Projekt "Budujem dom samowystarczalny energetycznie! " jest efektem współpracy nauczycieli Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie, nauczycieli EEPP SAFA Nuestra Señora de los Reyes z Sewilli i wsparciu ze strony euroMind Project. Głównym celem projektu jest doskonalenie systemu wstępnego kształcenia i szkolenia zawodowego na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, dostosowujące ten system do wymogów rynku pracy. Ma on na celu także szukanie nowych form szkolenia praktycznego uczniów Zespołu Szkół Energetycznych, podnoszących jego atrakcyjność i kształtujących podstawowe zasady mobilności zawodowej. Takich form, które pozwolą uczniom kształcącym się w różnych zawodach, umożliwienie odbycia wspólnych, zintegrowanych tematycznie praktyk. Projekt zakładający zaprojektowanie, konstrukcje i montaż domu samowystarczalnego energetycznie rozpisany został na 50 godzin szkolenia do wykonania przez uczniów w ciągu 11 dni. Poprzez odbycie szkolenia praktycznego beneficjenci nabędą podstawowe umiejętności z zakresu projektowania i instalowania systemów solarnych. Zdobędą wiedzę związaną z projektowaniem, dokonywaniem obliczeń i montażem instalacji fotowoltaicznych, termicznych instalacji solarnych, instalacji zraszaczy nawadniających pomp solarnych, a także projektowanie systemu zdalnego zarządzania siecią w/w urządzeń. Projekt jest planowany do zrealizowania w dwóch 16 osobowych grupach wyjazdowych.

Wyjazdy organizowane będą w grupach mieszanych: różna płeć, różne kierunki kształcenia i miejsca zamieszkania beneficjentów (mieszkają zarówno na wsi, jak i w mieście). Elementem łączącym każdą grupę wyjazdową będzie dobra znajomość języka angielskiego oraz chęć podwyższenia kwalifikacji i zdobycia nowych doświadczeń zawodowych. Wyjazd na praktykę zawodową do Hiszpanii będzie dla wszystkich beneficjentów pierwszą w ich życiu praktyką zagraniczną.

W projekcie weźmie udział również 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Energetycznych. Spędzą oni 5 dni w Hiszpanii, w szkole SAFA, gdzie poznają metody kształcenia w zawodach, zasady współpracy w firmami, a także wezmą udział w szkoleniu 30 godzinnym nt nowoczesnych metod pozyskiwania energii odnawialnej. Sami również podzielą się swoimi doświadczeniami prowadząc szkolenie z zakresu tworzenia aplikacji mobilnych do zdalnego zarządzania domem.